Akce

Akce

Přehled akcí, které budou probíhat v naší farnosti nebo v okolních farnostech.

 

17. března 2024, neděle - farní kavárna v 15 hod. – zveme k přátelskému posezení u kávy či jiného občerstvení na faře.

23. března 2024, sobota – výlet do Mikulova na křížovou cestu. Odjezd z Popic bude ve 14:30. Sraz v Mikulově v 15hod. Zájemci
se zapíšou na papír v kostele. Podle počtu se dohodne doprava.

24. března 2024 - Květná neděle - mše v 9:30 hod.

                     - křížová cesta v kostele ve 14:30 hod.

- příležitost ke svátosti smíření od 18 hod. v kostele (navíc dva cizí zpovědníci).

27. března 2024, středa – v 19 hod. Setkání nad Biblí na faře - pro všechny, kteří chtějí porozumět Božímu slovu. Vede P. Vít Rozkydal.

28. března 2024, Zelený čtvrtek - mše v 18 hod.

- bdění v Getsemanské zahradě (v kostele) po mši

29. března 2024, Velký pátek - křížová cesta ve vinohradu ve 14:30

- obřady Velkého pátku v 18 hod.

30. března 2024, Bílá sobota - tichá adorace u Božího hrobu – rozpis po půlhodinách od 13 do 18 hod.

- Velikonoční vigilie v 19 hod.

31. března 2024, neděle – Zmrtvýchvstání Páně, mše v 9:30 hod., svěcení pokrmů.

1. dubna 2024, pondělí - Velikonoční pondělí – mše v 9:30 hod

10. dubna 2024, středa – v 19 hod. Setkání nad Biblí na faře - pro všechny, kteří chtějí porozumět Božímu slovu. Vede P. Vít Rozkydal.

14. dubna 2024, neděle – od 15 hod. maškarní karneval Kouzelný les v sále kostela v Hustopečích.

20. dubna 2024, sobota – farní pěší pouť na Vranov nebo do Křtin. Přesnější program bude upřesněn před akcí.

21. dubna 2024, neděle - farní kavárna v 15 hod. – zveme k přátelskému posezení u kávy či jiného občerstvení na faře.

24. dubna 2024, středa – v 19 hod. Setkání nad Biblí na faře - pro všechny, kteří chtějí porozumět Božímu slovu. Vede P. Vít Rozkydal.

27. dubna 2024, sobota – Diecézní ministrantská pouť v Rajhradě. Nutná registrace do 27.3.
Více na 
https://www.biskupstvi.cz/ministranti

28. dubna 2024, neděle - ve 14:30 (sraz u hřbitova) – vycházka s žehnáním polím a vinohradům.

5. května 2024, neděle - májová pobožnost ve 14:30

8. května 2024, středa – v 19 hod. Setkání nad Biblí na faře - pro všechny, kteří chtějí porozumět Božímu slovu. Vede P. Vít Rozkydal.

12. května 2024, neděle - májová pobožnost ve 14:30

18. května 2023, sobota od 8 do 16:30 hod. – diecézní setkání mládeže v Třebíči.  Akce je určená pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12 - 25 let.  Program bude probíhat jak uvnitř, tak venku, takže doporučujeme si vzít s sebou karimatku. Program je tvořen katechezemi, přednáškami, duchovním programem, zážitky ve společenství, obědem apod. Podrobné informace a přihlášení: https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/

19. května 2024, neděle – slavnost Seslání Ducha Svatého

- májová pobožnost ve 14:30

- farní kavárna v 15 hod (po májové) – zveme k přátelskému posezení u kávy či jiného občerstvení
na faře.

22. května 2024, středa – v 19 hod. Setkání nad Biblí na faře - pro všechny, kteří chtějí porozumět Božímu slovu. Vede P. Vít Rozkydal.

25. května 2024, sobota – od 9 hod. děckanáda v Hustopečích, téma Stvoření světa, setkání dětí a mládeže hustopečského děkanátu.

26. května 2024, neděle – slavnost Nejsvětější Trojice

- první svaté přijímaní dětí

- májová pobožnost ve 14:30

30. května 2024, čtvrtek – Tělo a krev Páně (Boží tělo) – mše v 18 hod. v kapli sv. Rozálie, sv. Rocha a sv. Šebestiána.

7. června 2024, pátek – Noc kostelů, od 18 hod.

23. června 2024, neděle – Otevřená fara – kulturní odpoledne na farní zahradě. V 15 hod. divadelní představení – Víťa Marčík ml., další program bude upřesněn.

28. června 2024, pátek – v 16 hod. mše nejen pro děti. Po mši tradiční táborák na farní zahradě.