VEZMI A ČTI - 3.setkání v Brně dne 21.10.2010

10.10.2010 22:58

Zveme Vás na cyklus přednášek na téma Exodus a Lukášovo evangelium

v rámci diecézního biblického programu VEZMI A ČTI.

Kurz je určen všem zájemcům o Bibli, kteří s užitkem chtějí čerpat z Božího slova pro svůj osobní život; také pro ty, kteří se v malých společenstvích snaží Bibli porozumět, ať už jako vedoucí, či účastníci.

Probíhá v 6 setkáních.

3. setkání bude nad texty písma:

Exodus 3,1 22: Může se člověk setkat s Bohem?
Mojžíšovo setkání s Hospodinem u hořícího keře.

Lk 1,57- 80;2,1– 20: „dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán“
Narození Jana Křtitele a Ježíše

 

Kurz se bude konat na Biskupském gymnáziu v Brně, Barvičova 85, vždy od 17 do 20:15 hodin.

Lektoři: ThLic. Stanislav Pacner, doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., a další hostující přednášející.


Kniha Exodus má centrální postavení a význam v historickém rámci Pentateuchu (Pěti knih Mojžíšových). Události, o kterých mluví, tvoří jeho dějovou osu, na niž se napojují děje předchozí i následující. Ukazuje Boha jako osvoboditele a smluvního partnera, a zároveň představuje lid Izraele jako svobodný lid smlouvy. Bůh je přítomný v pomíjivých a přechodných událostech a situacích historie svého lidu. Bůh Exodu není Bůh, který přebývá pouze na „nebesích“ a ve věčnosti, ale jde sdílet podmínky svého lidu, který žije v nedokonalém světě času a historie.

Evangelista Lukáš: „scriba mansuetudinis Christi (tj. pisatel Kristovy dobrotivosti)“ – Dante. Evangelium podle Lukáše sice tak silně neovlivnilo teologii jako Matoušovo a Janovo evangelium, avšak mělo rozhodující dopad na liturgickou praxi (církevní rok, hymny, kázání) a na představy o Ježíšově životě a působení (např. ikonografické vyobrazení zvěstování, návštěva Alžběty, narození, velikonoční zjevení, nanebevstoupení).

 

Kurz se bude konat na Biskupském gymnáziu v Brně, Barvičova 85, vždy od 17 do 20:15 hodin.

Lektoři: ThLic. Stanislav Pacner, doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., a další hostující přednášející.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode