Veřejné bohoslužby - pravidla

04.05.2020 21:38

Veřejné bohoslužby od 24.4.2020 za dodržení těchto pravidel:

 

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě;

- Bohoslužby v popickém kostele budou organizovány ve čtvrtek a v neděli za výše uvedených podmínek, počty věřících v kostele bude organizovat příslušný kněz ve spolupráci s farní radou;

- Účastníkům bohoslužeb doporučujeme pro dodržení nynějších podmínek pečlivě sledovat  informace  na  farní  vývěsce.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode