UŽ TENTO PÁTEK! Třidenní modlitby matek za své děti i za děti na celém světě - UHERČICE

29.09.2011 14:48

 

Třídenní modlitby rodičů za své děti
i za děti na celém světě

 

Uherčické maminky a ženy Vás zvou tento víkend ke společným modlitbám v jejich kostele. Často složitě hledáme slova pro své prosby k Pánu. Na této modlitební akci uslyšíte svěží, nové,  prosté modlitby matek za své děti, vnoučata.  Věnujte následující tři dny hodinku denně modlitbám ve společenství matek i mladých zpěváčků z křesťanské kapely. Do Uherčic cesta krátká, stihne přijet každá matka :-D

 

Program:

 

Pátek  30.9.  od 18.00 – 19.00 hod. večer

Úvod  - vzývání Ducha svatého

2Tim 1,6-8.13-14

Víra – první Božská ctnost

Naše dospívající děti a víra

Odprošení za hříchy

Korunka k Božímu milosrdenství sv.Faustýny

19 hod. mše sv. na úmysl modlících se matek

 

Sobota  1.10.  od 7.00 – 8.00 hod. ráno

Úvod – Naděje, druhá Božská ctnost

Čtení : Podobenství o tramvaji  (Kat.Lachmanové)

Žalm 85

Modlitba za nenarozený život

Modlitba za odpuštění, přímluvy

Slavný růženec

Píseň Kancionál č. 814 Zdrávas buď nebes Královno

Bohoslužba slova se sv. přijímáním

 

 

Neděle  2.10.  od 14.00 – 15.00 hod. odpoledne

Láska – třetí Božská ctnost

Čtení: Křesťanská rodina neznamená „dokonalá rodina“….

Chvály a  díky

Modlitba matek a rodičovské požehnání

Zpěv

Modlitba Benedikta XVI. za povolání kněžství

Svátek andělů strážných

Výstava Nejsvětější svátosti, svátostné požehnání

Zpěv


  

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode