MISIJNÍ ODPOLEDNE v Hustopečích

01.10.2010 08:52

Přijměte pozvání na misijní odpoledne v neděli 10.10.2010 do Hustopečí:

- v 15 hodin program pro děti se Štěpánem Musilem, který prožil rok na salesiánské misii v súdánském El Obeid. Promítání fotografií ze súdánské školy.

- následuje tvořivá dílna drobných vánočních ozdob, výtěžek půjde na projekt adopce na dálku,

-v 17 hodin beseda s videoprojekcí pro veřejnost.

 

Být misionářem není jen mírnění materiální bídy a nouze ve světě. Být misionářem znamená být solidární s těmi, kdo takto trpí a umět jim tuto solidaritu projevit svou láskou a snažit se jim zprostředkovat lásku Boží.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode