Bohoslužby ve svatém týdnu

03.04.2020 18:17

Bohoslužby ve Svatém týdnu

- Bohoslužby ve Svatém týdnu budou bez účasti lidu v kostele - biskupové dovolili jejich slavení ve společenství on line přes internet, není možná účast na bohoslužbě ze záznamu!

- Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření je udělena dispens od osobní účasti na bohoslužbě. Nabízí se možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (např. Radio Proglas a Televize Noe).

- Na webových stránkách Liturgie.cz je možné najít  podrobnější  návrhy  pro osobní a rodinnou modlitbu.

- Na Květnou neděli 5. dubna v 11 hodin, kdy budou po celé brněnské diecézi znít kostelní zvony, se společně pomodleme Otče náš.

Ať tato modlitba přispěje k vědomí, že k sobě přes nejrůznější rozdíly patříme“ ( biskup Vojtěch)

- Kočičky požehnané na Květnou neděli v týdnu budou k dispozici do rozebrání v předsíni kostela.

- Časy bohoslužeb ponecháváme jako obvykle.

- Kostel bude v určité hodiny otevřený k soukromé modlitbě, nebude se ale připravovat adorace kříže ani Boží hrob z důvodu možné větší koncentrace lidí.

- Na Velikonoční neděli může velikonoční pokrmy požehnat  (i jindy) někdo z členů rodiny: musí pouze použít stanovenou modlitbu a nedělá nad jídlem znamení kříže jako kněz, spíše požehná každý sebe: "Pane Ježíši Kriste, ty jsi v den před svým utrpením a smrtí přikázal učedníkům připravit velikonoční večeři, v den Zmrtvýchvstání jsi přijal pozvání dvou učedníků a zasedl jsi s nimi ke stolu a pozdě večer jsi přišel k Apoštolům, abys s nimi společně pojedl; prosíme tě, dej nám s vírou prožívat tvou přítomnost mezi námi během svátečního jídla, v den tvého vítězství, abychom se mohli radovat z podílu na tvém životě a Zmrtvýchvstání. Amen. Ať nám požehná Bůh Otec i Syn i Duch svatý."

- Svátost smíření

Po dobu trvání restriktivních opatření se doporučuje odložit svátost smíření na dobu, až budou opatření zrušena, a prozatím využít možnosti dosáhnout odpuštění hříchů, a to i smrtelných,  prostřednic­tvím dokonalé lítosti  vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, vyjádřenou upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) a doprovázenou pevným předsevzetím jít ke svátostné zpovědi, jak­mile to bude možné (srov. KKC č. 1452).

Pokud by ale někdo chtěl nyní přistoupit ke sv. smíření, je  možné se s knězem domluvit-  kněz i kajícník zachovají příslušná bezpečností opatření, tj. prostorné místo mimo zpovědnici (kostel, boční kaple, sakristie), dodržení dostatečné vzdálenosti, použití ochranných roušek, a to tak, aby nebylo ohroženo zachování zpovědního tajemství a byla zachována patřičná diskrétnost.

Kontakt na kněze k přijetí svátosti smíření nebo také k udělení svátostí umírajícím: o.Jan Nekuda 723 529 476, o. Vojtěch Zahrádka 737647314.

Přejeme Vám požehnaný čas velikonočních svátků, aby nás i toto netradiční prožívání úžeji spojilo s Ježíšem Kristem,který za nás zemřel, abychom mohli být připojeni k jeho vítězství nad zlem a hříchem.

O.Jan Nekuda, o. Vojtěch Zahrádka

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode