Modlitby matek

 

Prosme o Boží vedení

Každá matka si myslí, že zná dobře své děti, že jim může dát odpověď na každou otázku, že ví, co potřebují. Ale ještě lépe je zná jejich nebeský Otec. Zná jejich potřeby, proto je nutné prosit za děti v souladu s Boží vůlí. A nám nezbývá než si vyprosit poznání Boží vůle.

Modlíme se za milost, abychom stále více rozuměly Božímu plánu jak v našem vlastním životě, tak i v životě našich dětí.

 

"Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej." Přísloví 3,5

 

Naše místní skupina čítá 9 maminek. Jsme momentálně vesměs na rodičovské dovolené.  Modlitební setkání tudíž probíhají za mnohočetné asistence dětí.  Pro prťata i školáky je to přirozená stmelující aktivita. Podporujeme se navzájem, chceme tvořit živou farní rodinu. Prvním naším veřejným počinem byl upečený perníkový betlém do kostela. A že se povedl...

V nejbližší době nabídneme seznámení s MM i našim maminkám, tetám, babičkám z farnosti. S radostí přizveme k setkání hlavní koordinátorku pro MM v ČR paní Růženu Fialovou.

 

"Na Hospodina slož svoji starost, postárá se o tebe..." Žalm 55, 23

 

 

 

Z historie Hnutí Modliteb Matek

Modlitby matek byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době se dvě ženy, Veronika a její švagrová Sandra, obě z Anglie, pocítily souhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak jejich starosti.

Modlitby Matek se rozšířily do více než 80 zemí celého světa a zaznamenaly mnohé krásné ohlasy a vyslyšení.

Setkávání skupiny má být pravidelné. Musí platit zásada mlčenlivosti, to znamená, že s čím se matky při setkání svěří, nesmí být vyneseno. Když se matky naučí důvěřovat jedna druhé skrze modlitbu a sdílení, jejich břemeno se stane lehčím.

 

 

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode